bruu_liteUnder Viadukta

Det arbeides med forsterkningsstagene under brua på Viadukta i dag. Det ble tidligere påvist at flere av disse stagene som skal forsterke brua i og med tyngere trafikk, hadde slitt seg  ut av muffene.
bruu_1
Det blir foretatt uindersøkelse av stagene i dag . Statens vegvesen er tilstede og et firma fra Kongsvinger er hyret til arbeidet.
bruu_2
Jørn Arve Hasselø fra Statens vegvesen , og som er bruansvarlig i Møre og Romsdal ,sier at et stag er sent til produsenten i England fo rå se om det er feil i stålet ved produksjonen.