omsu_liteRekkverk-kanter

Det faller betongstykker fra skjørtene  på begge sider av Omsundbrua fra 1981. Noe faller på land og noe i sjøen. Det er nå bestemt at sidekantene i betong skal skiftes ut. Det er Overflateteknikk A/S som holder på med gammelbrua som skal direkte over på nybrua og reparere denne.
omsu_1
Det faller betongdeler etter rustspreng fra nybrua til høyre både i skipsleia og på land. Det er bestemt at dette skal  repareres sier entrepenøren som holder på med gammelbrua.
omsu_3
Her har det falt deler av betomg rett ned i leia under på ukjent tid. Ikke kjekt å få i skallen i båten på vei innover fjordene. Like greit å holde seg i rorhuset når brua passeres, eller kjør forbi Hansøya. Statens Vegvesen tar nå affære i saken.
omsu_4
Vi fant fredag mange deler av rust og frostsprengt betong som har falt ned på land på Byskogsiden.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her