kanon_liteFra Piren

Kristian Berg på byingeniøren holdt på å laste opp kanoner på Piren i dag. På spørsmål om han skulle til Øst-fronten ble det avvist, men transporten skulle til et verksted i Sødalen der kanonene skal lagres/repareres. Transporten av 3 skyts tok lang tid; det er voldsomme køer på Nordlandet for tiden, sier Berg.
kanon_1
Kanonen ble brukt til salutt i helga i forbindelse med tunnelåpning. Kristian Berg måtte kjøre denne til Hagelin i ettermiddag. Det var  ikke mulig å bli ferdig til arbeidstidens slutt hvis han skulle snegle seg fram og tilbake i trafikken på Nordlandet.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her