bio_liteBremsnes

Mange i nærområdet til Bio-Wood i Smevågen stiller seg spørsmålet hvor mye røyk og støy det blir fra dette anlegget. Et godt spørsmål som trolig ikke blir å finne ut av før alt er i gang.
bio_1
Pipe er kommet opp på fabrikkhallen "ti Smévågja" Det gjenstår å se hva som kommer ut her i tillegg til Skretting-lukta. Den kjenner vi godt i byen ved sørlig vindretning også.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her