don_1
Riggen var  inne fra 15. desember for å demobilisere utstyr, blant annet brønnvedlikeholdsutstyr som ble satt på ved forrige landligge (mai). I kveld dro den til havs igjen.
don_1
Tårnet kommer til syne ved Klubba sett fra Storskarven. (Foto: Tom E. Felberg)
don_2
Her utafor land i kveld.
stenadon_tur
Ture Haugen tok dette fotoet da riggen lå inne ved Vestbase i denne perioden.