ferr_lite

Skiltet som viser veien til ferga til Averøya står fremdeles i sentrum. 19. desember ble den siste ferge sett i havna i forbindelse med samferdsel til øyene rundt Kristiansund.
ferr_1
Samtidig som fergeskiltet står der, mangler det skilting hvor en skal kjøre til RV 64 og Averøya. Dette synes vi må rettes på fort.