dise_1
Det gikk bra unna på dieselen under ut-transporten av stein fra salvene inne i Atlanterhavstunnelen da den var under bygging.
dise_3
En showel og 4 steinbiler brukte tilsammen 1200 liter diesel for å frakte ut stein bare fra 1 salve inne i tunnelen får vi opplyst av kjentfolk i Statens vegvesen. Det blir litt dirvstoff på noen år det.