ww_liteBrinchmannsvei

Vi har fått endel henvendelser om denne VW bobla som er parkert og innesnedd i Brinchmannsveien oppi Myra.
ww_2
Bobla står riktig parkertpå høyre side av veien. Trafikkregler tar ikke hensyn til snømender såfremt politiet ikke opphever disse da.