brok_lite
Fra en leser som gikk ut fra Amfi Storkaia Brygga på øver siden fikk vi dette bildet i dag.
brok_1
Som Radio Innafær ville ha sagt: "Bi-karrain hadd sånn brok-sig at hain fikk løsst te å dæng dæm i skit innafære." Eller ultralokal billedtekst: Du er ikke alene Christer. Hils sjefen med det.(boa)