kais_liteFergekaia

Da kom det informasjonsskilt på fegekaia der Bremsnesferga gikk om at det nå er tunnel til Averøya.
kais_1
Og slik ser det ut. Informativt og greit . Bra jobba.