nie_hitte_liteHytter

Det er livlig byggevirksomhet inne hytter på Averøya. Vi fant et par litt spesielle i området Smevågen-Rødsand.
nie_hitte_1
Vi antar at det ikke er Rausainn Bigg som står bak denne. Heller er den vel ikke behandlet i noe bygningsråd. Fantastisk allikevel.
nie_hitte_2
Gutten på nabotomta har ikke vært "frakkar" han også. Her er prefabrikkerte saker som står på menyen. Like fantastisk som den andre.
nie_hitte_3
Ellers kryper industrien nærmere husveggene inne mot Rødsanbukta. Her kaianlegget til Biowood som nå på det nærmeste er ferdig.