roer_lite70 cm i dismeter

Det var litt av et rørslep som kom til byen i dag. 3 lengder der hver var 550 meter var litt spesielt å se ute i Dalasundet. Rørene skal legges ned for å føre tak og regnvann til sjøen fra områdene på flyplassen.
roee_1
Rørene var slept helt fra Helgelandskysten. De er 70 cm i diameter og skal graves ned i Gløsvågen for å føre overvann ut til sjøen fra flyplassen.
roer_2
150 tonn betonglodd kommer hit til foreløbig lagring, sier kaiformann Kjell Inge Blakstad på Umoe Sterkoder. Hæhre A/S som har entreprisen på flyplassutvidelsen har leid kaiplas på US til utstyret som er kommet. Etter helga kommer en lekter som skal montere lodd på ledningen.