vakt_lite_og_1"Øyvakt"

Helse Midt -Norge sin "Øyvakt" er ofte å se i byen. Dette er omtrens som et framskutt sykehus for Smøla, Aure og Halsa kommuner. Det er en flott båt med akuttmedisinsk utstyr som går utover det som finnes i ambulanser på veien. Det er altså skikkelig akutthjelp å få for befolkningen ute i det perifere Nordmøre. Båten er stasjonert på Straumen på Smøla, og fungerer faktisk som legevaktkontor i helgene. Den kjører jevnlig til byen med pasienter, men hva som skjer hvis akuttavdelingen for Nordmøre havner i Molde, er uvisst.
vakt_1
Jan Erik Sørnes er medisinsk ansvarlig . Her finnes utstyr som hjertestarter, ultralyd, og EKG som elektronisk overfører data til sykehuset i Molde fortløpende. Pasienter kan behandles underveis til større sykehus. Det finnes også utstyr for sying av kuttskader og alt som ellers hører med på et legevaktkontor.
vakt_2
Her fra byssa nede i salongen. Både førere og medisinsk peronell bor ombord når de er på vakt. Maks 15 minutter skal gå før de kommer seg av gårde. F.v skipsfører Steinar Skarsøy, medisinsk .ansv. Jan Erik Sørnes og skipsfører Lars Kjønhaug.