nav_lite

"West Navigator" er på vei inn til Kristiansund igjen. For ikke lenge siden lå den her i 3 uker for klassing inne på Vestbase. Det er nå andre ting på det svære skipet som skal ettersees etter opplysninger vi har fått. Uvisst hva.
nav_1
"West Navigator" på Bremsnesfjorden nå tirsdag i 10 tiden.Voldsom innretning på sjøen.