trapp_lite

Det ser virkelig bra ut her ved almenningen i Wesselsgate på Innlandet etter at trappa ved sjøen er kommet på plass. Etter mange år var det bare filler eller ikke noe igjen av den historiske trappa i havneområdet.
trapp_1
Ser man det ! Her er arbeidet kommet langt. Dette er et spleiselag mellom kommunen og miljøprosjektet Bud- Kristiansund. Det skjer egentlig mye ved hjelp av dette utvalget også sørover langs kysten. Bra.
trapp_2
Like ved har RESQ sikkerhetssenter fått montert skikkelig anordning for å sette ut øvelsesbåten.