transport_litAtlanten

Arbeidet med tilbygget på Atlanten videregående skole i Dalen går sin gang. I noen dager har det vært operasjon å løfte glassrutene på plass.
transport
Det er snakk om trange kår for krana her når ruter skal løftes på plass til alle husets vegger. (Foto: Kristian Stabbursvik ,Vikan Transport)