au_2

Det brenner i et hus i Aure ved Hjelen Camping får vi opplyst fra en av våre lesere som er på stedet. En bil skal ha tatt fyr og ilden skal ha spredt seg til et to etasjes bolighus nå rett før Kl 15.
au_1
Brannvesenet fra Aure er kommet til brannstedet og holder på med slukking.(Foto: Robert Knudsen)
au_2
En bil skal ha tatt fyr og spredt seg til boligen.( Mobilfoto: Robert Knudsen)
au_3
Det er hus i to etasjer der er rykket ut til ved Hjelen Camping .Noe mer om hendelsesforløpet er ukjent  ved 15 tiden. (Mobilfoto: Robert  Knudsen)