gard_liteVerksted Hagelin

Påbygget i nåtidens byggestil på verkstedet til byingeniøren ute på Hagelin skal inneholde garderober får vi opplyst fra arbeiderne der ute i dag.
gard_1
Litt av en stilbrytning med hovedbygget fra 1983-84, men sikkert funksjonelt.