rune_lite

Rune Jørgenvåg har lånt faren sin Nikon D 40 og prøvd det inne på Eide i dag. Resultatet tar vi gjrne med her som viser at alt omtrent er bunnfrosset i Eide-bygda også.
rune_1