kak_lVarden søndag

Oppe ved Varden kunne man i dag få kaffe, brus og boller gratis.- Eller man kunne frivillig etterlate noen kroner som skulle gå rett til varmestua. Flott tiltak!
 kak_1
Mange benyttet seg av det litt spesielle tilbudet i det flotte turværet på Varden. (Foto: Tom E. Felberg)