fibb_lite

Det graves uti Myra for å legge fiberkabler for IT kommunikasjon. Det er Gammelsæter Entrepenør fra Fræna som holder på her.
fibb_1
Fjellgrunn og tele forsinker arbeidet, og det må graves forsiktig da det ligger andre kabler i gangveien her også.