melb_suk

Roger Kjøl, Terje Holm og Steinar Melby i samarbeid med Kristiansund. com har satt i gang en aksjon for ett akuttsykehus for Romsdal og Nordmøre lokalisert ved kjernepunktet Krifast. Les mer og meld deg på aksjonen:HER