gangv_lite
Det arbeides jevnt og trutt å skille fotgjengere og syklister fra den øvrige motoriserte trafikk. Ikke minst på bygdene i Eide og Averøya har  store strekninger fått gang og sykkelfelt.
gangv_1
Her fra Kårvåg på Averøya der store arbeider foregår. Samtidig legges rørsystem og annet underjordiske kabler o.l.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her