bra_lite

Brannvesenet var en tur i Bremsnesveien ved 17 tiden i dag da det var varme løs oppunder takrenna pe et rekkehus.
bra_3
Politiets operasjonssentral opplyser til BNN at en vinkelsliper hadde vært i bruk og at det ulmet i veggen. Ved hjelp av en slange gikk det greit å stoppe varmen. Det var folk til stede som oppdaget røyk.
bra_1
Bremsnesveien er et stort rekkehuskompleks som det kanskje er best det ikke tar fyr i. Spesielt ved kraftig vind. Husene her er bygd midt på 1950 tallet.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her