bra_lite

Brannvesenet var en tur i Bremsnesveien ved 17 tiden i dag da det var varme løs oppunder takrenna pe et rekkehus.
bra_3
Politiets operasjonssentral opplyser til BNN at en vinkelsliper hadde vært i bruk og at det ulmet i veggen. Ved hjelp av en slange gikk det greit å stoppe varmen. Det var folk til stede som oppdaget røyk.
bra_1
Bremsnesveien er et stort rekkehuskompleks som det kanskje er best det ikke tar fyr i. Spesielt ved kraftig vind. Husene her er bygd midt på 1950 tallet.