graut_lite

Fra Nordlandet sentrum og rundt helt til Julenga .
graut_1
Noen er totalt i sin egen graut-verden. Det kokte bra bakover i køa her. Vanvittig.