eriken_lite"Erik Bye"

Mannskapet på "Erik Bye" stasjonert i Kristiansund var ute i Vest-Smøla på kjentmannstur i dag. De sier det er et uryddig farvann dette her, og at de var på høyde med Stensønes på vestsiden av Smøla. Ombord har de en lettbåt de kan gå inn i "paddemarka" med hvis det skal bli behov for det.
eriken_1
"Erik Bye" tett fulgt av losbåten da de returnerte til Kristiansund i ettermiddag.
eriken_2
Skipper Per Moreten Brennvik (t.v) og maskinist Anders Ødman etter turen til det vanskelige farvannet i Vestsmøla. Det er greit å gjøre seg litt kjent her ute siden stasjonen på Smøla er nedlagt. Skipper Sigmund Kaplanski på "Nils C. P. Aure " var godt kjent i området her, men de har havnet til Ålesund får vi høre.
eriken_3
Det er denne lettbåten "Erik Bye" bruker når de skal inn i paddemarka hvor det er grunt på søk eller redningsoppdrag. Den har vannjet, og stikker ikke mange centimeterne ned i sjøen. (Foto fra "Erik Bye")