con_liteHustadvika

Fra et skip er det falt 8 kontainere på havet på Hustadvika den 16.april. Den ene er funnet igjen ved Kvitholmen fyr utenfor Vevang/Smørholmen  mens en annen skal ha vært observert her ved Brunsvika i Kristiansund. Politiet har vært ut og sett etter den, men vær og observasjonsforhold var vanskelig. Kystvakta har tatt over søket etter kontainerne ifølge politiets logg.
con_1
Fra et skip er det falt 8 kontainere på havet på Hustadvika. De kan være farlig for skipsfarten hvis de ennå flyter. Funn meldes til politiet 02800. Bildet er fra Svartoksen på Hustadvika. (Ill.foto)