are_1Areklett brødre

4 sønner av presten Areklett som tjenestegjorde her i Kristiansund fra 1935 til langt ut på 1950 tallet leter etter arkivmateriale om sin far i forbindelse med en familehistorie. Areklett fikk reise litt uhindret omkring under krigen i kraft av sin stilling, og det utnyttet han i motstandskampen verdrørende utdeling og distribusjon av illegale aviser o.a. meldinger som skulle rundt omkring.
are_1
Ingmar Areklett fra Karmøy(t.v) og Ragnar Areklett fant endel interessant materiale her om sin far i Nordmøre Historielag som de skal få mellom permer til etterkommere i familien. Det to andre brødrene, Gunnar og Håkon Areklett hadde også tatt turen til hjembyen Kristiansund.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her