mesta_lite

Det er begynt borkjøring av brakkeriggene innerst i Vågen. 11 turer med bil skal det bli tilsammen før alt er fjernet.
mesta_1
Riggene skulle til Bremanger i Sogn eter det vi fårå opplyst. Da er det håp om marked i Vågen om 14 dager kanskje.