arni_lite

Vi har fått spørsmål om "sementarmene" og rester etter disse ute på bergene i Klubba. Disse rester av sement med kobberkabel enkelte steder er enten jording eller  lynavleder for en slavesender til en VHF stasjon som stod her.
arni_1
Disse strekene på berget vises godt ennå. Det stod en antennemast her for kystradiostasjon på VHF bandet. Stasjonen med antenne ble oppført rundt 1966. Set var også en liten bygning her. Alt antas revet midt på 1980 tallet. (Foto: Arne V. Hansen)
arni_2
Rester av jordingskablene inne i betongen vises ennå noen steder.(Foto: Arne V. Hansen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her