bom_1
Dagens quiz i TK opplyser at byen ble bombet med brannbomber og at disse ødela vannledning slik at slokking av brannene ble vanskeliggjort. Brannbomber ødela ikke vannledninger. Historisk må det selvagt tilføyes at det ble brukt sprengbomber også flere steder med tap av menneskeliv. På Dale ble 4 mennesker drept av sprengbomber 28.april 1940.
bom_1
På Dale omkom flere innbyggere ved bruk av sprengbomber, og det ble store ødeleggelser på eiendom.
bom_5
En sprengbombe-blindgjenger blir hentet av tyskerne i Allanhagen (nå Helsehuset) og bragt til Klubba for å sprenges sommeren 1940.
bom_1a
Brannbombene så slik ut. Små djevler med fosfor som ble sluppet ned i tusentall og lå på tak og loft og antente alt brennbart.
bom_3
Nå er ikke historiske blundere noe nytt. Denne sto på trykk i byens aviser 16.april 1940.