piren_litePiren

Kl 15:45 lørdag ettermiddag ble det arrangert en minnemarkering i forbindelse med Frigjøringsdagen for 65 år siden. Veteraner fra Tysklandsbrigaden var til stede samt undommens heimevern. Tempo spilte, og ekstra hyggelig var det at mannskap fra kystvaktskipet "Njord" stilte i gallauniform under seremonien.
piren_1
Opptoget kommer ned Kaibakken ledsaget av politibil.
piren_2
Geir Gjengstø hild tale for dagen der han kom inn på hvilke offer som ble gitt i denne forferdelige krigen. Han nevnte spesielt krigsseilerne og deres mareritt de 5 årene. Likeså ble det vel for første gang nevnt at fienden også hadde mødre og sønner og heim som hadde store tap; mange villle jo slettes ikke dra ut i krig. Måtte vi aldri få oppleve krigstilstander igjen var mottoet i apellen.
piren_3
Kystvakta skulle dra fra byen tidligere i dag, men ble igjen for å være med på seremonien. Også Sivilforsvaret og Sjøheimevernet var representert .
piren_4
Anders Grønseth skulle ordne med høytaleranlegg. Men det fantes ikke strøm i boksen ved sundbåtpongtongen.