bara_liteVågen

I dag er det borttransport av brakkerigger fra området ved Handelshuset i Vågen igjen. Ikke mange igjen nå.
bara_1 
Samtidig som brakken lastes på bil, graves det midlertiodige rørsytemet opp på plassen. Stedet her er ønsket av Nordmøre Museum til nytt museumsbygg. Akkurat det trengs, men selvfølgelig kom Romsdalsmuseet foran med nytt bygg.