eien_8 FG Prosjekt

Dalabukta boligfelt nord for Veolia Miljø ute på Hagelin er ferdig tegnet. Det blir et felt med rekkehus, eneboliger og og lavblokker; 200 leiligheter tilsammen. Saken skal nå gjennom det kommunale systemet.
eien_1
Feltet er på baksiden av Veolia midt på bildet og vil strekke seg til garasjene ved Steinbiten øst.  Det er mye sitkagran her , og vi regner med det blir rene skogsdriften når den tid kommer.
eien_7
Her er modellen av Dalabukta-feltet. Det blir midlertid adkomst fra Makrellsvingen (v bunker ved KFK) , men senere skal det være adkomst fra Hagelin. Det blir en gangvei fra Karihola, og det er også planer om å la bussruten gå fast fra Karihola og over til Vågen fra veisystemet. Det var i sin tid oppstand mot å la all trafikk til nyfeltet gå gjennnom Karihola. Les mer : HER
eien_8
Torkild Lenes hos FG Prosjekt ville gjerne se hvordan feltet kommer i konflikt med bunker-systemet her ute i det ex tyske fortet. Helt sikkert 3 bunkere ryker i forbindelse med feltet. 3 Unterstand mit Heinrich -Rahmen med tilhørende MG stillinger.
eien_5
Bunkerne ser slik ut, og har 1,2 meter tykke betong vegger.
eien_2
Det er fjernet mange slike bunkere i forbindelse med gjenreiningen og utbygging av byggefeltene etter krigen. Her er som stod ved Rutebilstasjonen inntil 1949.