anita_2

Abyss A/S som driver undervannstjenester her i byen , utvider flåten med enda en katamaran arbeidsbåt. De har kjøpt "Anita Viking"som er ankommet anlegget i Dalasundet i dag.
anita_1
"Anita Viking" ble levert til Arne og Jan Rognskog på Smøla fra Sletta Båtbyggeri i 2008 . Prislapp: 9 millioner kroner. Abyss A/S  skal døpe den  om med Fosna-navn, slik storparten av Abyss-båtene har på flåten. Fra før har de, "Fosnagutten", "Fosnakallen", "Sigma", "Fosna", og " Fosnarover".