boli_liteTo bunkere kan reddes

I går var det befaring for mulige anbudsgivere i forbindelse med FG Prosjekt sittt boligområde Dalabukta. 7 entrepenørfirma var representert. Det dereier seg i først eomgang om opparbeidelse av vei, vann avløp og lekeplasser for de omlag 200 boliger som er planlagt. FG Prosjekt håper å sette spaden i jorda før jul i år.
boli_1
Det var litt av en utsikt fra samlestedet i en ex-tysk artilleristilling nordøst i Karihola. Her ble det endel teknisk diskusjon vedrørende prosjektet såsom kommunens godkjennelse og rørmaterialer o.sv. Det var også stilt spørsmål om hva en skal gjøre med all skogen i feltet.Anbudsfrist er 23. juni, men mulig blir den forlenget.
boli_2
Skogen er selvsagt et problem her mente noen av entrepenørene. Ingen ville vel sitte å se inn i fordømt Sitka-gran når de kan få utsikt utover mot havet ble det antydet.
boli_3
Et par bunkere kan ligge i veitraseen. For historisk interesserte er FG Prosjekt positiv at de kan reddes. Entrepenørene ville også unngå å begynne sprengning her. Friskt i minnet sto en bunker i Sunndal, 1 meter tykk som var et storarbeid å fjerne. Denne her er enda tykkere. (1.20 m)
141
Bunker 141 i Karihola. Mannskapsbunker for bombekaster og MG mannskap. Mulig kan to slike reddes for ettertiden, og det vil bli vei helt fram. Brunsvikanytt hat lovt FG Prosjekt GPS kordinatene her, slik at eventuelt veitrasé legges utenom bunkerne. 35 m2 er hver av disse bunkerne her. Betongmassen og vekt skal vi beregne senere.
boil_4
Torkild Lenes i FG Prosjekt, som viste rundt entrepenørene,  var positiv til at disse byggverkene fra 2. verdenskrig ble tatt vare på.