fjell_3

Det brannskadde skipet som har ligget ved Vestbase i dag, blir nå slept ut fra Kristiansund. Det er Kristiansund Taubåtservice som står for bukseringen.
fjell_2
"Waterman" og Waterbjørn" fra Kristiansund Taubåtservice utenfor Vestbase i kveld.
(Foto Kjetil Røsand)
fjell_3
Her kommer slepet sørover Bolgsvaet forbi Innlandet. I 23 tiden i kveld passerer slepet Klubbneset  Hvor havaristen skal er ukjent for øyeblikket. (Foto: P.P)