16_2

Enkelte ansatte i brannvesenet ønsker at Romania skal ta over den gamle utrangerte brannbilen fra 1985. Dette er ikke avgjort, da også NIUA (Nordmøre interkommunale utvalg mot akuttforurensing) også kan ha nytte av bilen i de 11 deltagerkommunene, får vi opplyst fra vararbannsjef Torbjørn Sagen. NUIA skal gi bistand til opprydding der skadevolder ikke makter å rydde opp og må be om hjelp. Organisasjonen skal også yte bistand til statlig berdskap og til Norsk oljeforening for operatørsselkap. Avgjørelse om hvor brannbilen havner blir tatt innen rimelig tid.
16_1
Brannbil 18 fra 1985 ønskes gitt bort til Romania. Eller kanskje innen oljevern og annen beredskap ? Her under innsats ved røykutvikling i Krifast i 2002.