klipfisk

Visst har de klippfiskkjærring ute i Sveggesundet.
klipfisk
Leif Andersen sendte oss dette bildet av Iselin på 5 år som er en liten klippfiskkjærring ute i Sveggesundet.