brannz_liteMellemværftet

Den verneverdige fiskebåten "Talgsjøen" fra Tustna som er tatt vare på av Nordmøre  Museum for noen år siden, ble ødelagt av brann i natt ved 01 tiden. Båten stod i et telt, og røyken lå tett oppover mot sentrum.
brannz_1
Det var et flammehav fra teltet og båten da brannveseet kom fram. Heldigvis gikk trekken bort fra bygningene ved Mellemværftet.
brannz_2
Brannmannskaper i ferd med å slukke. Alt over dekk på den rundt 100 år gamle dekksbåten er ødelagt. Om det har vært arbeid ombord er usikkert. Politiet var tilstede for å dokumentere brannen.
brannz_2_B
Båten stod lagret noen meter unna verkstedet på Mellemværftet.
brannz_3
Mulig har denne oppfyringsmotoren gjort sin siste reis ombord i "Talgsjøen".