doe_1

Et lite utvalg av båt som dro forbi siste døgn.
doe_1
" Erik Bye"var en tur i Sveggesundet på prøvetur etter verkstedopphold. I går ble det også nesten assistansetur til en båt som hadde slitt viftereim, men det gikk i orden før skøyta kastet loss.
doe_2
"Svartfoss" fosser sørover med kontainere på dekk.
doe_3
"Edda Fonn" ble sendt ut på St.Hansaften.
doe_4
"BB Worker" med en større lekter på sleå.
doe_7
Nederlenderen "Noest" på tur nordover torsdag morgen.
wit
"With Junior" registrert i Trondheim gikk ut torsdag ettermiddag. Det er i det hele tatt en voldsom skipstrafikk. Losen hadde 21 bordinger av båter utenfor byen i dag.