tet_lite_og_1

Store arbeider foregår i Festiviteten fra 1914. Det er revet ut gammelt inventar fra kjeller til loft. Det satses 26 millioner på oppussingen som Rausainn Bigg tar seg av selvfølgélé.
tet_lite_og_1
Tonnevis av gammelt inventar røskes ut av ærverdige Festiviteten. Det satset på at brukere får et mer tidsmessig passende storlokale.
tet_1
Johnny Rødsand og Andreas Høgseth diskuterer tegninger utfær husa. 110 rutå skal bl.a. skiftes ut , og de regner med nærmere  ett år på prosjektet.
tet_2
Fra salen slik det ser ut der i dag.
tet_3
Sitteplassene på balkongen er revet . Dety er omfattende modernisering som foregår.
tet_4
Arbeidere i sving med å rydde etter å ha revet gammelt rask helt inn til murveggen.
tet_5
Bak seteraden på balkongen lå en jernmynt fra krigen, en toøring fra 1943. Det er laget i 6, 5 millioner eksemplarer fra 1943-45. Bildet vi har lagt i bakgrunnen er fra Festiviteten 9. mai 1945 da folk  kom for å hente radioapparatene sine. Mynten her var da bare to år gammel.