fang_lit

I kjelleren på Festiviteten var det arrestceller fram til politiet flyttet til Tinghuset på Kongens Plass rundt 1968.
fang_1
Skilt på døra for noen dager siden. Om denne arresten blir radert ut i og med ombyggingen kan vel være mulig.( Foto: Knut Kristiansen)
fang_2
Her tredøren med kikkehull inn til cellene i kjelleren på Festiviteten. Det ble også kalt Bilettluka utover i tiden etter krigen. Innvendig var det  malt trepanel.(Foto: Knut Kristiansen)