opel_liteBilgården

Autoservice, eller Bilgården på Wilh. Dalls vei gir seg som forhandler for General Motors. Opel har vært grunnstenen i Bilgården helt siden på 1950 tallet, men når salgsavtalen går ut 31. desember 2010, må vi satse på bare ett merke som blir Toyota, sier Frode Thomassen ved Autoservice.
opel_1_a
Toyota har blitt så stor og så mange modeller at Autosevice trenger all plass i lokalene. Derfor er det andre som sikkert tar over GM agenturet i Krisiansundsdistriktet.
opel_1
Frode Thomassen sier at serviceavtalen for Opel  vil bli ivaretatt av Autoservice også i framtiden så for kundene som allerede har Opel ,vil de være sikret med all ekspertise firmaet i 50 år har opparbeidet seg .