sjoh_liteBensinfylling

For orden skyld opplyser BN at vi fylte all drivstoff til bil uka som gikk på Sunnmøre.
sjoh_23
Vi kunne ha kommet oss med god margin til Molde før vi fylte, men av visse grunner fylte vi på Sjøholt. Vår redaktør Wenche fyller med glede her. Boa til høyre har fått mye pepper på e-post for å ha kjøpt et wienerbrød i Molde i 2005; det skal mye til å rette opp det, men er på god vei.