eiend_1Tingrettsdom


En tingrettsdom fra Sarpsborg i dag  har gitt komunen medhold i å kreve eiendomsskatt på flytebryggene på flere marinaer ifølge NRK. Selv om marinaene og båtforeningene mente dette ikke var fast eiendom, fikk de ikke medhold. Saken kan etter dommen smitte over på andre kommuner også som har "så som så mé pæng",slik som kommunen vår.
eindeom_1
Det kan bli et lurveleven i den ille bua nederst i høyre billedkant hvis de store flytebryggealeggene tll Småbåtlaget i byen skal få eiendomsskatt. En dom sørpå har lagt løpet for en kommune der.