brannb_lite

Vi ser i avisen TK at en leser etterlyser den gamle brannbilen som ikke har vært å se på lange tider. Det spørres også om saken har noe med oppslaget i pressen om forholdene på brannstasjonen for en tid siden. Etter å ha rotet litt i sumpen, er det nærliggende å tro det. BN får vite at siden de som har arbeidet med museet ikke får anledning til å holde på med dette i normal arbeidstid, så kan alt bare ligge brakk. Da kan hestevogner og alt bare stå for forfall. Det antydes mellom linjene at den nye varabrannsjefen som har ryddet opp i ukulturen noe skikkelig , ikke er så populær for å ha tatt styringen. I arbeidstiden skal det være brannvern og intet annet har han  uttrykt har vi hørt. Det har ikke falt i god jord.
brannb_1_taa
De som har drevet med museet ser gjerne at bilen blir stående slik som i et russisk brannmuseum , bare i tillegg med varabrannsjefen oppi etter det vi forstår.