bronn_2

Det arbeides på det jevne med nyveien inne mot Gylhamrene i Tingvoll. Veien skal erstatte den krøtterstien som er fra Øydegard til Bronnes i dag. 4,2 km ny vei med god standard bler resultatet i slutten av 2011.
bronn_1
Noen ganger er det litt venting her på begge sider mens ryddingen av sprenginger foregår.
bronn_2
Prisen for å rette ut den svært smale og svingete veien her er 210 millioner som betales med litt statsmidler og forlengelsesbompenger på Krifast.
bronn_3_l
Her er innslaget på en 1050 meter lang tunnel . Veien innover her har vært  en flaskehals siden moderne bilisme og transport ble satt i drift på 1970 tallet. Mange stygge ulykker har det vært også.