belg_1Øy i Freifjorden

Det er en litt gudsforlatt plass denne lille holmen midt i Freifjorden mellom Frei og Bergsøya. Sjelden ser vi folk er i land her.
belg_2
Den lille holmen er 25 x 50 meter lang. Den eneste menneskelige inngripen var i 1991, da pumpevannet fra Freifjordtunnelen kommer ut her. Pumpeverket ståd 130 meter under holmen. Entrepenøren bommet med 1 meter, noe som er godkjent.
belg_1
Østover holmen med Aspøya i bakgrunnen.
belg_3
Utsikt vestover mot Kvernesfjorden i finværet vi har hatt noen dager.
belg_4
Gjemnessundbrua fortoner seg slik fra denne lille holmen.