noom_liteBergsøysundet

Det har vært søkt i hele helga etter den savnede fridykkeren inne ved Bergsøya. I dag har en fisker kommet til letemannskapene og angitt en annen posisjon da han har observert båten guttene dykket fra. Dette skal være omlag 200 meter unna, og dermed blir det en ny firkant på størrelse med 5 fotballbaner å søke gjennom.
noom_1

"Sigma" var inne og etterfylte drivstoff og vann i dag. Søket fortsetter i morgen der en fisker har sett båten som det ble dykket fra utenfor Måløya. ROV en i bakgrunnen dekker et felt på 5 meter ved søking. Det er store områder som skal gjennomsøkes med de nye opplysningene som er kommet fram.